PULSONIX

  • פנייה לאתר היצרן:  pulsonix
PULSONIX
לרכישת מוצר זה התקשרו לקבלת פרטים

תכנה לשירטוט ועריכות מעגלים מודפסים
מערכת מלאה לתכנון אלקטרוני ללא הגבלת מספר פינים , תכנה לשרטוט חשמלי עם AUTO WIRING EDITOR`S MODE תכנה לעריכת מעגלים מודפסים . אפשרי לקרא קבצי שרטוט ORCAD אפשרי לקרא קבצי שרטוט AUTOCAD ספריות רכיבים גדולות מאוד יותר מ-60,000 רכיבים עם אפשרות לקבלת רכיבים חדשים באתר החברה. ניתן לקרא קבצי GERBER ולהפוך אותם למעגל חשמלי.

חזרו אלי בקשר למוצר זה

ברצוני לקבל מידע על מוצרים ומבצעים באתר